0

500ERAZ PS / 500ZAZ PS

Uljni filter

Uljni filter
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
GO055210 Filter uljni 3/8"x3/8" jednocevni GOK kom 4.771,00
GO055215 Filter uljni 3/8"x3/8" dvocevni GOK kom 3.414,00
GO055225 Uložak za uljni filter GOK kom 239,00
GO055230 Čašica uljnog filtera GOK kom 305,00
GO055235 Dihtung čašice za uljni filter GOK kom 72,00
GO055240 Adapter-spojnice za uljni filter GOK kom 215,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

G2001 - uljni filter za jednocevni sistem. Priključci 3/8" sa unutrašnjim navojem i uloškom filoće 70 mikrona od sinterovane plastike

fj

G2010 - uljni filter za jednocevni sistem sa automatskim odzračnim ventilom. Priključci 3/8" sa unutrašnjim navojem i uloškom filoće 70 mikrona od sinterovane plastike

fjso

G2005 - uljni filter za dvocevni sistem. Priključci 3/8" sa unutrašnjim navojem i uloškom filoće 70 mikrona od sinterovane plastike

fd

G2030 - uložak filter, patron od sinterovane plastike finoće 70 mikrona

ulozak

G2032 - čašica za telo filtera

casica

G2034 - dihtung tela čašice koji spaja kućište filtera i plastičnu čašicu sa filterskim patronom

dihtung

G2040 - adapteri - spojnice za povezivanje tela filtera na cevni razvod-uljni vod. Predvidjeni su za cevi prečnika 8,10 ili 12 mm.

adapteri

Uljni filteri za prečišćavanje goriva na ulazu u gorionik 3/8". proizvod GOK

Srodni proizvodi

Dodaj na listu