0

TERRA SW MAX

Toplotna pumpa zemlja/voda

Toplotna pumpa zemlja/voda
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Toplotne pumpe TERRA MAX 50-90

Program toplotnih pumpi proizcođača IDM iz Austrije (System by REHAU), nudi dugotrajno i moderno, celovito rešenje za grejanje, pasivno i aktivno hlađenje, kao i zagrevanje potrošne tople vode u objektima.
Toplotna pumpa predstavlja vezu između površinskih sistema za grejanje/hlađenje i sistema za korišćenje geotermalne energije.
Prednosti – Sa najnovijom generacijom toplotnih pumpi IDM energija se izuzetno efikasno koristi. Od 100% toplotne energije koja se koristi za grejne instalacije, iz okruženja se besplatno crpi 80%, a samo 20% se mora obezbediti iz električne energije.

Toplotne pumpe TERRA MAX 50-90 imaju 2 Scroll Copeland kompresora i 2 razdvojena freonska kruga. Na ovakav način je uz povećanu efikasnost, manji nivo buke, duži radni ve uređaja, značajno povećana sigurnost i pouzdanost sistema. U slučaju havarije, na raspolaganju nam ostaje 50% kapaciteta toplotne pumpe.

MžPostoji mogućnost povezivanja više toplotnih pumpi u kaskadni rad ukupnog kapciteta do 500kW.

Postoji posebna verzija toplotnih pumpi sa tehnologijom HGL, koji predstavlja originalni IDM patent. Pri energetski optimalnom radu toplotne pumpe, sa visokim koeficijentom grejanja COP, pri temperaturi razvoda toplotne pumpe 35°C, istovremeno se obezbeđuje 60°C za PTV bez gubitka
energije.

IDM regulacija toplotne pumpe NAVIGATOR, univerzalna za sve tipove IDM toplotnih pumpi,
posebno namenjena za rad sa toplotnim pumpama, razvijana i usavršavana već nekoliko
decenija. Regulacija NAVIGATOR preuzima sve upravljačke funkcije sistema toplotne pumpe:
grejanje, pasivno hlađenje, aktivno hlađenja, automatsko prebacivanje režima grejanja/hlađenja,
priprema tople sanitarne vode, rad pumpi regulisanog/neregulisanog kruga, vremenski programi,
recirkulacija, bivalentni režim rada, Smart Grid Ready funkcija, daljinsko upravljanje radom toplotne
pumpe i kontrola rada parametara (funkcija već obezbeđena automatikom toplotne pumpe,
neophodno je samo obezbediti internet konekciju).

Sve navedene funkcije omogućavaju:
• Ekonomičan način rada u skladu sa potrebama
• Potpuno automatizovan rad
• Asistenciju za podršku kod puštanja u rad
• Jednostavno rukovanje
• Daljinsko upravljanje

Svi tipovi IDM toplotnih pumpi poseduju neophodne sertifikate.
Garancija za toplotne pumpe 3 godine, za kompresore 6 godina.

Dodaj na listu