0
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
CE740110 Solarni kolektor CPK 7210N Alu - CENTROMETAL kom 34.020,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

• Pločasti kolektori serije CPK 7210N Alu predstavljaju proizvod visokog kvaliteta i savremenog dizajna. Namenjeni su prvenstveno za sisteme zagrevanja potrošne tople vode i bazene. Pločasti kolektori CPK 7210N    Alu izrađeni su od kvalitetnih materijala što im omogućuje dug vek eksploatacije u svim vremenskim uslovima. Upotrebom visokoefikasnih selektivnih premaza i jedne apsorberske ploče preko cele površine kolektora, postiže se najbolji mogući prenos toplote na osnovi maksimalnog korišćenja površine kolektora.
• Registar bakrenih cevi (oblik harfe) je pričvršćen za aluminijsku ploču zavarivanjem pomoću lasera.
• Aluminijska ploča je premazana visokoefikasnim selektivnim premazom i smeštena je preko cele površine kolektora čime se sprečavaju pojave vazdušnih turbulencija, a time i nepotrebnih gubitaka energije.
• Gornja razvodna cev je blokirana na polovini svoje dužine čime su ostvarena dva prolaza radnog medija kroz kolektor.
• Kolektor je predviđen za ugradnju samo u vertikalnom položaju, tako  da ga je moguće ugraditi na krov ili kao slobodno stojeći na posebne nosače.
• Kolektorski sistem se puni mešavinom glikola i vode čime je omogućen celogodišnji rad kolektora, bez potrebe pražnjenja zimi.
• Kolektor ima 2 priključka na gornjoj strani što olakšava montažu (spajanje kolektora hermeto-spojnicama) i povećava iskorišćenost kolektora produžujući put fluida kroz kolektor. Izlaz iz kolektora prema bojleru je uvek na strani priključka za temperaturni senzor.
• Kolektori se mogu montirati na kosi krov (montažni set za kosi krov za 1, 2 ili 3 kolektora) te na ravan krov pod uglom od 45° (montažni set za ravan krov za 1, 2 ili 3 kolektora).
• Nagibi kolektora između 0° i 45° rešavaju se prilagođavanjem montažnog seta za ravan krov. 
• U seriju se spaja max. 6 kolektora. Za veće kolektorske sisteme spajanje se vrši paralelno više serija po 6 kolektora.

 

Srodni proizvodi

Oprema i pribor

Dodaj na listu