0
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
CA743517 Solarna pumpna grupa 279 1-13 l/min kom 41.062,00
CA743522 Solarna pumpna grupa 279 8-30 l/min kom 47.258,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Pumpna grupa za solarne sisteme Caleffi 279

Tehnički opis: 

Pumpna grupa za solarne sisteme za povezivanje na polaz i povrat.
Napajanje: 230 V (ac).
Maksimalni radni pritisak: 10 bar.
Raspon radne temperaturesigurnosnog ventila: -30÷160°C.
Fabrički podešen sigurnosni ventil: 6 bara.
Raspon radne temperaturebalansnog ventila sa meračem protoka: -10÷110°C.
Maksimalni procenat glikola: 50%.
Sastavljena od:
- cirkulacione pumpe Solar;
- sigurnosnog ventila za solarne sisteme serije 253;
- dve slavine za punjenje i pražnjenje;
- spojnog priključka sa manometrom;
- merača protoka;
- dva termometra, na polazu i povratu;
- dva zaustavna i nepovratna ventila;
- dva priključka za crevo;
- izolacije.

Dodaj na listu