0
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Pumpna grupa za solarne sisteme Caleffi 278

Tehnički opis:

Pumpna grupa za solarne sisteme za povezivanje na povrat.
Napajanje: 230 V (ac).
Maksimalni radni pritisak: 10 bar.
Tmin÷Tmax sigurnosnog ventila: -30÷160°C.
Fabrički podešen sigurnosni ventil: 6 bar.
Tmin÷Tmax balansnog ventila sa meračem protoka: -10÷110°C.
Maksimalni procenat glikola: 50%.
Sastavljena od:
- cirkulacione pumpe Solar;
- sigurnosnog ventila za solarne sisteme serije 253;
- slavine za punjenje i pražnjenje;
- spojnog priključka sa manometrom;
- merača protoka;
- termometra na povratu;
- zaustavnog i nepovratnog ventila;
- 2 priključka za crevo;
- izolacije.

Dodaj na listu