0

QFA2060 i QFA2060D

Sobni kombinovani senzor vlage i temperature

Šifra Opis j.m. VP cena Poruči

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Koristi se u uređajima za ventilaciju i klimatizaciju za prikupljanje podataka o:

• relativnoj vlažnosti i

• temperaturi u prostoru.

QFA20... senzor se koristi kao:

• kontrolni senzor i

• merni senzor za automatiku i kontrolne sisteme ili uređaje za prikaz vrednosti.

Senzor prikuplja podtke u vlažnosti u prostoriji preko mernog elementa. Elektronsko merno kolo pretvara signal senzora u kontinuirani DC 0...10 V ili 4…20 mA signal, što odgovara vrednosti 0 ... 100% relativne vlažnosti.

Senzor prikuplja podatke o temperaturi u prostoriji preko mernog elementa čiji se električni otpor menja u funkciju temperature. Promene otpora se konvertuju u aktivni DC 0…10 V or 4…20 mA izlazni signal, što odgovara opsegu temperature od 0 ... 50 °C, -35 ... + 35 °C za senzor QFA2060, ili opsegu temperature od 0 ... -40 ... + 70 °C za senzor QFA2060D, postoji mogućnost izbora opsega merenja. Temperatura se prenosi kao simulirani pasivni LG-Ni 1000 ili T1 izlazni signal ( 0…50 °C) kao alternativa aktivnom izlaznom signalu.

Tehničke karakteristike:

Opis Vrednosti
Radni napon: AC 24 V; DC 13.5...35 V
Merni element temperature: DC 0...10 V
Opseg merenja temperature: 0...50 °C; -35...35 °C; -40...70 °C
Opseg merenja vlažnosti 0...95 % r.h.
Tačnost merenja: pri 0...95 % r.h. i 23 ºC: ±5 %; pri 30...70 % r.h. i 23 ºC: ±3 %
Vremenska konstanta: vlažnost
Električni priključak: vijčane stezaljke
Vrsta montaže: sa vijcima
Signal izlazne temperature: DC 0...10 V
Signal izlazne vlažnosti: DC 0...10 V
Nivo zaštite: IP30
Dimenzije (Š x V x D): 90 x 100 x 36 mm
   

Dodaj na listu