0

ŠELNA CU

RAZNI PROIZVOĐAČI
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
ZV706315 selna Cu 0 15 (35/25) 2/2 kom 122,00
ZV706318 selna Cu 0 18 (40/25) 2/2 kom 133,00
ZV706322 selna Cu 0 22 (45/25) 2/2 kom 153,00
ZV706328 selna Cu 0 28 (50/25) 2/2 kom 178,00
ZV706335 selna Cu 0 35 (60/25) 2/2 kom 237,00
ZV706360 odstojnik Cu 20 mm kom 16,00
ZV706370 odstojnik Cu 35 mm kom 25,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Osnovna namena šelni je fiksiranje bakarnih cevi. Posebno su pogodne za korišćenje iz estetskih razloga (bakarne su kao i cevi), cevi fiksirane na ovaj način znatno su čvršće fiksirane i iz razloga srodnosti materijala. Šelne se sastoje od: 2 držača cevi, odstojnika 25, odgovarajućeg vijka (ključ 10) i PVC tipl fi 10.

Dodaj na listu