0

Rezervoari za drvenu sečku 4,5 9 i 13m³

Rezervoari za drvenu sečku 4,5 9 i 13m³
CENTROMETAL
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Namenjeni su za čuvanje drvene sečke koja je namenjena za sagorevanje u sistemima BIO-CK P Unit i EKO-CKS Multi. Izrađeni su na način da se mogu postaviti unutar i izvan objekta. Minimalna udaljenost od spoja sa transporterom gorionika do rezervoara je 250 mm, a maximalna je 2 m. Opremljeni su pužnim transportterom, elektromotorom sa reduktorom i mešačem drvene sečke. Rezervoari se pune sa gornje strane nakon otvaranja poklopca, a drvena sečka kojom se pune sme imati vlažnost najviše do 35 %. Radom opreme rezervoara upravlja digitalna regulacija kotla u standardnoj regulaciji.

Dodaj na listu