0

Regulacija Solar

Regulacija

Regulacija
CENTROMETAL
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
CE748116 Regulacija SOLAR - CENTROMETAL kom 49.593,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Regulacija temperature potrošne tople vode.
Regulacija kolektorskog  kruga (najviše  dva zasebna kruga kolektora).
Regulacija kotlovskog kruga (najviše dva kruga: krug kotla loženog uljem, gasom ili čvrstm gorivom (biomasom) i krug kotla loženog čvrstim gorivom (biomasom)).
Regulacija dodatnog akumulacionog bojlera.
Sve gore spomenute sheme mogu se provoditi pomoću cirkulacionih pumpi ili mešajućih ventila.
Regulacija električnog grejača.
Zaštita cirkulacionih pumpi od previsoke temperature.
Mogućnost  očitavanja  karakterističnih  temperatura prikazom na osvetljenom ekranu.
Prikaz dobijene energije Sunca u kWh.
Ispis  poruka na osvijetljenom ekranu.
Vidljiv LED-prikaz uključenosti u rad pojedinih elemenata sistema.
Isporuka u kutiji, sa svim potrebnim senzorima.

Dodaj na listu