0

BIO-CK P UNIT

Kotlovi na drvenu sečku toplotne snage 25 - 100 kW

Kotlovi na drvenu sečku toplotne snage 25 - 100 kW
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
CE008325 Kotao na sečku BIO-CK P Unit 25 - CENTROMETAL kom 382.947,00
CE008340 Kotao na sečku BIO-CK P Unit 40 - CENTROMETAL kom 435.801,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Oprema BIO-CK P Unit toplotne snage od 25 do 100 kW predviđena je za loženje drvenom sečkom, drvenom strugotinom, kominom-košticama (ostatak od prerade voća) ili čvrstim gorivom. Sastoji se od toplovodnog kotla BIO-CK P, gorionika sa transporterom goriva i digitalne kotlovske regulacije. BIO-CK P Unit je potrebno nadograditi rezervoarom za gorivo sa transporterom. Namena ove opreme je grejanje od najmanjih pa do srednjih objekata, bilo kao osnovni izvor toplote ili što je danas sve češći slučaj, kao alternativni izvor. Prepoznatljivost opreme je po uspešnom spoju modernih tehnologija i kvalitetnih materijala od kojih je izrađena, po jednostavnošću ugradnje i korištenja. Niz proverenih tehničkih rešenja čini ovu opremu sigurnom i pouzdanom u radu. Mogućnost loženja drvenom sečkom/kominom ili čvrstim gorivom predstavlja posebnu vrednost ove opreme. Izrađena je u skladu sa Europskim standardom EN 303-5 i ISO 9001:2008.

 

Veličina zidane prostorije za skladištenje sečke trebala bi biti jednakostraničnog kvadratnog oblika, u osnovi sa stranicama u rasponu od 2 do 4 m, dok je dužina dobavnog transportera moguća od 2.5 do 8 m. Prostorija mora imati drveni pod pod uglom položaja dobavnog transportera i rotirajuće ploče sa oprugama. Ovi rezervoari mogu se koristiti uz manje kotlove na sečku 25-100 kW, kao i veće 160 - 580 kW.

 

KARAKTERISTIKE OPREME BIO-CK P Unit:

• Oprema za centralno grejanje predviđena za loženje drvenom sečkom i drvenom strugotinom veličine G30-G50, kominom-košticama (ostatak od prerade voća) ili čvrstim gorivom, raspona snage od 25 do 100 kW.

• Najveći dopušteni sadržaj vlage u gorivu je 35% (W35).

• BIO-CK P Unit je potrebno nadograditi rezervoarom goriva sa transporterom.

• Standardno, kao dodatna oprema u ponudi je rezervoar drvene sečke volumena 2,8 m3, 5,5 m3 i 9.0 m3 za ugradnju u objekat ili izvan objekta, i mešač sa transporterom drvene sečke za ugradnju u zidani rezervoar/prostoriju unutar objekta.

• Mogućnost porudžbine kotla sa ugradnjom gorionika sa leve ili desne strane.

• Odgovarajuće dimenzionisano ložište i vođenje dimnih gasova kroz tri prolaza osiguravaju visok stepen iskorišćenja kotla, što ga čini “štedljivim”.

• Ložište kotla izrađeno je od visokokvalitetnog 5 mm kotlovskog lima.

• Kod loženja kotla čvrstim gorivom, velika vrata i ložište kotla omogućavaju loženje krupnim čvrstim gorivom i jednostavno čišćenje i održavanje.

• Mogućnost ugradnje termičkog osiguranja na već faabrički pripremljene priključke.

• Isporučuje se posebno telo kotla, oplata sa toplotnom izolaciom, gorionik sa transporterom goriva i digitalna kotlovska regulacija, što omogućava jednostavan transport i ugradnju i smanjuje rizik od oštećenja.

• U osnovnu isporuku kotla je uključen termometar, pribor za čišćenje i pepeljara, a regulator promaje nije potreban za loženje čvrstim gorivom.

• BIO-CK P Unit je moguće spajati direktno na instalaciju grejanja ili preko akumulacionog rezervoara grejanja (CAS).

• Mogućnost dodatne ugradnje usisnog ventilatora dimnih gasova na dimnjaču kotla.

• Mogućnost spajanja opreme za telefonsko ili GSM uključivanje/isključivanje.

• Za slučaj loženja peletom, potrebno je dodatno ugraditi Cm Pelet-set uz koji se dobijaju donja kotlovska vrata prilagođena za montažu pelet gorionika.

• Za slučaj loženja uljem potrebno je osim gorionika dodatno ugraditi i kotlovsku regulaciju gorionika EKO-CK/CKB a postavlja se na fabrički pripremljeno mesto na gornjem poklopcu oplate kotla.

POTREBNA DODATNA OPREMA:

Obavezna – za loženje drvenom sečkom ako u sistemu nije ugrađen akumulacioni rezervoar CAS – rezervoar drvene sečke sa transporterom i mešačem (volumena 2,8, 5,5 i 9 m3) ili transporter sa mešačem za dovod drvene sečke iz zidanog rezervoara; ručni 4-kraki mešni ventil; (zatvoreni sistem grejanja) – termički ventil, termički izmenjivač, sigurnosno-odzračna grupa (2,5 bar) i ekspanziona posuda; (otvoreni sistem grejanja) – otvorena ekspanziona posuda.

Obavezna – za loženje drvenom sečkom ako je u sistemu ugrađen akumulacioni rezervoar CAS – rezervoar drvene sečke sa transporterom i mešačem (volumena 2,8, 5,5 i 9 m3) ili transporter sa mešačem za dovod drvene sečke iz zidanog rezervoara; akumulacioni rezervoar CAS; 3-kraki termostatski ventil; (zatvoreni sistem grejanja) – termički ventil, termički izmenjivač, sigurnosno-odzračna grupa (2,5 bar) i ekspanziona posuda; (otvoreni sistem grejanja) – otvorena ekspanziona posuda.

Obavezna – za loženje čvrstim gorivom ako u sistemu nije ugrađen akumulacioni rezervoar CAS – regulator promaje, ručni 4-kraki mešni ventil; (zatvoreni sistem grejanja) – termički ventil, termički izmenjivač, sigurnosno-odzračna grupa (2,5 bar) i ekspanziona posuda; (otvoreni sistem grejanja) – otvorena ekspanziona posuda.

Obavezna – za loženje čvrstim gorivom ako je u sistemu akumulacioni rezervoar CAS – regulator promaje, akumulacioni rezervoar CAS, 3-kraki termostatski ventil; (zatvoreni sistem grejanja) – termički ventil, termički izmenjivač, sigurnosno-odzračna grupa (2,5 bar) i ekspanziona posuda; (otvoreni sistem grejanja) – otvorena ekspanziona posuda.

Neobavezna – usisni ventilator dimnih gasova (digitalna kotlovska regulacija ima standardnu mogućnost upravljanja tim ventilatorom).

Oprema i pribor

Dodaj na listu