0

EKO-CKS MULTI PLUS

Kotlovi na drvenu sečku toplotne snage 170 – 580 kW

Kotlovi na drvenu sečku toplotne snage 170 – 580 kW
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

GEFF subvencionisan proizvod. Detaljnije pogledajte OVDE.

 

O proizvodu:

 

Čelični toplovodni kotlovi EKO-CKS Multi Plus nazivnog topliotnog učinka 170 – 580 kW predviđeni su za loženje drvenom sečkom i drvenim peletom. Namenjeni su za ugradnju u zatvorene ili otvorene sisteme centralnog grejanja srednjih i većih objekata.

Automatski rad ovih sistema pruža korisniku zavidan komfor te čini te sisteme prikladnim za široku primjenu. Kotlovi imaju ugrađenu pomičnu rešetku na kojoj izgara gorivo, lambda sondu, sustav automatskog ubacivanja goriva, automatsku potpalu, termičku zaštitu, automatsko vađenje pepela iz ložišta, ciklon za izdvajanje čestica iz dimnih plinova te zaštita povratnog voda.

Prepoznatljivi su po uspešnom spoju modernih tehnologija i kvalitetnih gradbenih materijala te jednostavnoj ugradnji i korišćenju. Niz proverenih tehničkih rešenja čini ove kotlove sigurnim i pouzdanim u radu.

 

Karakteristike:

 

 • Kotao klase 5.
 • Namenjeni su za loženje drvenom sečkom klase P16A/P16B – P45A, M35 (pre G30-G50, W35) te drvenim peletima klase ENplus A1 i A2.
 • Namenjeni su za ugradnju u zatvorene ili otvorene sisteme centralnog grejanja.
 • Nakon promene vrste, veličine ili vlage goriva potrebno je izvršiti korekciju podešenosti rada sistema, postoji mogućnost prednameštanja parametara za pojedine tipove goriva.
 • Potreban napon struje 380/400 V.
 • Kotao mora biti spojen na akumulacijski spremnik (min. 12lit/kW, max. radna temp. 95°C) ili na hidrauličku skretnicu (max. radna temp. 80°C)

 

Opremljeni su:

 

 • digitalnom kotlovskom regulacijom sa ekranom osetljivim na dodir koja upravlja radom kotla, radom transportera dobave goriva u kotao kao i s mogućnošću upravljanja do dva dodatna transportera goriva i mešačem u spremniku goriva.
 • pomičnom rešetkom na kojoj izgara gorivo.
 • lambda sondom.
 • automatskom dobavom goriva u plamenik pužnim transporterom, automatskom potpalom goriva i automatskim vađenjem pepela iz kotla.
 • odsisnim ventilatorom dimnih plinova i izdvajanjem čestica iz dimnih plinova pomoću ciklona.
 • turbulatorima u dimovodnim cevima, termičkom zaštitom kotla od pregrejavanja, zaštitom od povratnog plamena u spremnik goriva (senzor zatrpavanja, klapna)

 

 

 

 

Dodaj na listu