0

TK 120-240kW

Električni kotao velike snage 120-240kW

Električni kotao velike snage 120-240kW
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Električni kotlovi TK-24 snage 120, 140, 160, 180, 200, 240 kW su kompaktni uređaji namenjeni zagrevanju većih stambenih ili poslovnih objekata. Sud kotla je izrađen od čeličnog lima, ispitan na pritisak od 4,5 bara, a max. radni pritisak je 3 bara. Prirubnice pomoću kojih se kotao povezuje na grejnu instalaciju nalaze se sa zadnje strane kotla.

Na povratnoj cevi kotla (donjoj) se nalazi slavina za punjenje i pražnjenje, a na potisnoj cevi (gornjoj) sigurnosni ventil automatsko odzračno lonče. Donja vrata pokrivaju razvodnu tablu sa kompletnom automatikom kotla i rednim stezaljkama za priključenje napojnog kabla, kao i pomoćnim klemama za povezivanje komande za cirkulacionu pumpu i spoljnjeg uslova za rad (sobni termostat ili sl.)

Donja vrata moraju biti zatvorena u toku rada kotla, a pristup njima i kompletnoj automatici koju pokrivaju dozvoljen je samo stručnom licu.

Zaštitni elementi: kotlovi su opremljeni "Multistage protection" sistemom zaštite, koji permanentno prati temperaturu i pritisak u sistemu. U slučaju približavanja pritiska ili temperature nedozvoljenim vrednostima prikazuje na displeju odgovarajuća upozorenja, a u slučaju prekoračenja graničnih vrednosti pritiska ili temperature isključuje sve grejače, odnosno u trećem stepenu zaštite isključuje kompletno napajanje uređaja pomoću naponskih okidača, čime je garantovana bezbednost u havarijskom režimu.

Dodaj na listu