0

TP / TPE

Cirkulacione pumpe

Cirkulacione pumpe
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
GR403321 Pumpa TP 32-60/2 Grundfos kom 68.818,00
GR403341 Pumpa TP 32-80/4 Grundfos kom 95.197,00
GR403465 Pumpa TP 40-180/2 M Grundfos kom 94.475,00
GR403470 Pumpa TP 40-190/2 Grundfos kom 95.689,00
GR403485 Pumpa TP 40-230/2 Grundfos kom 126.404,00
GR403498 Pumpa TP 40-300/2 AFABAQE400 Grundfos kom 134.592,00
GR403544 Pumpa TP 50-90/4 Grundfos kom 110.546,00
GR403546 Pumpa TP 50-110/4 GQQE 400 Y Grundfos kom 98.840,00
GR403567 Pumpa TP 50-230/4 BAQE T Grundfos kom 143.798,00
GR403572 Pumpa TP 50-240/2 BAQE T Grundfos kom 120.121,00
GR403573 Pumpa TP 50-240/2 GQQE T Grundfos kom 143.798,00
GR403587 Pumpa TP 50-290/2 Grundfos kom 128.013,00
GR403621 Pumpa TP 65-90/4 T Grundfos kom 124.406,00
GR403626 Pumpa TP 65-110/4 T Grundfos kom 129.210,00
GR403641 Pumpa TP 65-130/4 T Grundfos kom 136.392,00
GR403651 Pumpa TP 65-170/4 Grundfos kom 154.345,00
GR403680 Pumpa TP 65-340/2 T Grundfos kom 198.594,00
GR403711 Pumpa TP 80-60/4 T Grundfos kom 149.578,00
GR403721 Pumpa TP 80-70/4 Grundfos kom 131.604,00
GR403726 Pumpa TP 80-90/4 BAQE Grundfos kom 138.785,00
GR403730 Pumpa TP 80-110/4 Grundfos kom 150.737,00
GR403735 Pumpa TP 80-110/4 T Grundfos kom 150.737,00
GR403738 Pumpa TP 80-120/2 T Grundfos kom 154.203,00
GR403742 Pumpa TP 80-140/2 BAQE Grundfos kom 126.817,00
GR403751 Pumpa TP 80-150/4 T Grundfos kom 157.935,00
GR403761 Pumpa TP 80-170/4 T Grundfos kom 198.594,00
GR403767 Pumpa TP 80-180/2 T Grundfos kom 138.785,00
GR403771 Pumpa TP 80-210/2 T Grundfos kom 155.732,00
GR403772 Pumpa TP 80-210/2 BAQE 400Y Grundfos kom 155.732,00
GR403781 Pumpa TP 80-240/2 T Grundfos kom 164.527,00
GR403820 Pumpa TP 100-70/4 T Grundfos kom 178.386,00
GR403831 Pumpa TP 100-90/4 Grundfos kom 193.425,00
GR403832 Pumpa TP 100-90/4 GQQE T Grundfos kom 193.425,00
GR403851 Pumpa TP 100-110/4 Grundfos kom 206.001,00
GR403875 Pumpa TP 100-130/4 BAQE 400D Grundfos kom 231.135,00
GR403880 Pumpa TP 100-160/2 BAQE Grundfos kom 147.666,00
GR403883 Pumpa TP 100-200/4 BAQE Grundfos kom 290.910,00
GR403887 Pumpa TP 100-240/2 T Grundfos kom 193.425,00
GR403888 Pumpa TP 100-250/2-A-F-A-BAQE Grundfos kom 311.916,00
GR403891 Pumpa TP 100-130/4 T Grundfos kom 231.135,00
GR403893 Pumpa TP 125-70/6 BAQE Grundfos kom 252.586,00
GR403895 Pumpa TP 125-110/4 GQQE T Grundfos kom 286.268,00
GR403897 Pumpa TP 125-130/4 BAQE Grundfos kom 286.268,00
GR403898 Pumpa TP 125-130/4 GQQE Grundfos kom 595.007,00
GR403899 Pumpa TP 150-340/4 T Grundfos kom 642.058,00
GR403961 Pumpa TPD 65-60/4 T Grundfos kom 233.915,00
GR403965 Pumpa TPD 65-90/4 T Grundfos kom 261.444,00
GR403971 Pumpa TPD 80-110/4 AFA BAQE Gr kom 316.762,00
GR403975 Pumpa TPD 80-170/4 Grundfos kom 417.324,00
GR403979 Pumpa TPD 80-240/2 Grundfos kom 422.343,00
GR403983 Pumpa TPD 100-110/4 Grundfos kom 432.907,00
GR403992 Pumpa TPD 125-130/4 Grundfos kom 543.912,00
GR404665 Pumpa TPE 65-240/4 T Grundfos kom 336.946,00
GR404765 Pumpa TPE 80-170/4 T Grundfos kom 422.836,00
GR404768 Pumpa TPE 80-180/2 Grundfos kom 279.080,00
GR404771 Pumpa TPE80-210/2 T Grundfos kom 378.754,00
GR404785 Pumpa TPE 80-250/2S T Grundfos kom 499.722,00
GR404827 Pumpa TPE 100-110/4 Grundfos kom 346.296,00
GR404857 Pumpa TPE 100-160/2-S Grundfos kom 370.473,00
GR404885 Pumpa TPE 125-130/4-S Grundfos kom 529.922,00
GR404937 Pumpa TPED 32-380/2 S Grundfos kom 457.882,00
GR404905 Pumpa TPED 80-150/4 T Grundfos kom 642.739,00
GR404909 Pumpa TPED 100-90/4S Grundfos kom 673.198,00
GR404913 Pumpa TPED 100-130/4S Grundfos kom 826.468,00
GR404917 Pumpa TPED 100-170/4S Grundfos kom 931.225,00
GR404925 Pumpa TPED 100-250/4 T Grundfos kom 1.301.436,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Grundfos TP i TPE vertikalne, linijske pumpe koriste se u razne svrhe. Sve ove pumpe su jednostepene, linijske centrifugalne pumpe sa standardnim motorima i mehaničkim zaptivkama vratila. Pumpe su blisko spregnutog tipa, tj. pumpa i motor čine posebne jedinice. Posledično, ova pumpa je manje osetljiva na nečistoće u dizanom mediju od sličnih pumpi sa zatvorenim rotorom. Dostupna su dva modela vertikalnih, linijskih pumpi. Zadržite na umu da za svaki model postoji više specifičnih varijanti proizvoda.

Model pumpe TP je poznat po visokom nivou pouzdanosti i efikasnosti. Tihi, veoma efikasni EFF1 motori predstavljaju standardnu komponentu. Sve TP pumpe imaju elektrostatičku obradu kojom se obezbeđuje visoka zaštita od korozije.

Glavna razlika između TP i TPE pumpi je u motoru. TPE motori imaju ugrađeni konvertor frekvencije, što omogućava primenu raznih metoda upravljanja. TPE pumpe pružaju pogodnosti koje se odnose na uštedu energije i povećanu udobnost.

Ove vertikalne, linijske pumpe koriste se u komercijalnim objektima za klimatizaciju i grejanje. Sve ove pumpe su jednostepene, linijske centrifugalne pumpe sa standardnim motorima i mehaničkim zaptivkama vratila. Pumpe su blisko spregnutog tipa, tj. pumpa i motor čine posebne jedinice. Posledično, ova pumpa je manje osetljiva na nečistoće u dizanom mediju od sličnih pumpi sa zatvorenim rotorom.

Karakteristike i prednosti

- Optimizovana hidraulika za visoku efikasnost

- Smanjena potrošnja električne energije

- Visokoefikasni motori

- TP pumpe imaju visoko efikasne motore

- Visokoefikasni motori troše manje energije

- 2-polne i 4-polne TP pumpe od 1.1 kW do 90 kW imaju EFF1 motore

- Praktičan dizajn

- Jednostavna demontaža za servisiranje

- Linijska konstrukcija

- Za razliku od konzolnih pumpi, linijske pumpe omogućavaju upotrebu ravnog cevovoda, što često smanjuje troškove instalacije i površinu potrebnog prostora

- Hidraulički i mehanički balansirani rotor (serija 300 i 400)

- Rotor je hidraulički i mehanički balansiran da bi se produžio radni vek ležajeva motora i zaptivača vratila

- Kućište pumpe i glava pumpe/motora su elektrostatički obrađeni

- Poboljšana otpornost na koroziju

- TPE, TPED – pumpe sa ugrađenim konvertorom frekvencije

- Smanjena potrošnja električne energije

- TPE i TPED motori zasnivaju se na EEF 1 motorima (izuzev 18.5, 4-polnog).

Dodaj na listu