0

HD HT PERT

Cevi Pex-Al-Pex

Cevi Pex-Al-Pex
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
HZ250116 Cev ALPEX 16 HD HT PERT Herz m 84,44
HZ250118 Cev ALPEX 18 HD HT PERT Herz m 115,64
HZ250120 Cev ALPEX 20 HD HT PERT Herz m 132,16
HZ250126 Cev ALPEX 26 HD HT PERT Herz m 284,51
HZ250132 Cev ALPEX 32 HD HT PERT Herz m 429,52

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

HERZ sistem Pex-Al-Pex cevi je primjenjiv u velikom broju građevinskih instalacija (opskrba pitkom vodom, sistemi grejanja i klimatizacije) sa radnom temperaturom medija do 95°C i maksimalnim radnim pritiskom od 10 bara. Pri kombinovanju sa cevima od drugih metala prilikom rekonstrukcije ili renoviranja jednog dela objekta, neće dolaziti do elektrohemijske korozije.Cevima nije potrebna nikakva dodatna zaštita od korozije.

Za razliku od čeličnih i bakarnih cevi, HERZ Pex-Al-Pex cevi možete veoma lako saviti rukom, što je prava pogodnost pri izvođenju instalacije na teško dostupnim mestima. Zbog mogućnosti malog radijusa savijanja (samo dva spoljašnja prečnika cevi) mogu biti postavljene u najnepristupačnije delove prostorije.

Osim toga, oblik savenih cevi je stabilan i time je omogućena ugradnja na većim rasponima. Imajući u vidu hemijsku postojanost HERZ cevi, pogodno su i za korišćenje sa hemijski agresivnim medijima koji se koriste za rashladne sisteme.

UV zračenje ima nepovoljan uticaj na većinu polimernih materijala, ali ne i na spoljašnji PE omotač HERZ Pex-Al-Pex cevi. Materijal je otporan na UV zračenje, tako da nije potrebna nikakva dodatna zaštita, a radni vek je višestruko povećan.

Od kada je HERZ počeo sa ugradnjom aluminijumskog sloja duž cevi, maksimalni pritisak u cevi definisan je zateznom čvrstoćom aluminijuma.

HERZ Pex-Al-Pex cevi se sastoje od više slojeva, od kojih svaki ima svoja mehanička svojstva. Tako za svaku dimenziju cevi postoji odgovarajući dijagram sa relevantnim vrijednostima naprezanja u ovisnosti od pritiska. Pridržavanjem uputstava za eksploataciju garantovan je radni vek od 50 godina.

Dodaj na listu