0

TVVSS / TVXSS

Akumulacioni rezervoari sa dva izmenjivača za PTV

Akumulacioni rezervoari sa dva izmenjivača za PTV
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
VR500050 Bojler TVVSS 200 2 izm. Varem kom 83.438,00
VR500055 Bojler TVVSS 300 2 izm. Varem kom 89.412,00
VR500060 Bojler TVVSS 400 2 izm. Varem kom 104.137,00
VR500065 Bojler TVVSS 500 2 izm. Varem kom 119.501,00
VR500070 Bojler TVVSS 800 2 izm. Varem kom 191.627,00
VR500075 Bojler TVVSS 1000 2 izm. Varem kom 211.259,00
VR500080 Bojler TVVSS 1500 2 izm. Varem kom 364.475,00
VR500085 Bojler TVVSS 2000 2 izm. Varem kom 453.461,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Varem akumulacioni rezervoari sa dva izmenjivača za PTV TVVSS i TVXSS

Koriste se za pripremu i akumuliranje potrošne tople vode proizvedene pomoću konvencionalnih ili alternativnih generatorima toplote, solarnih sistema, obnovljivih izvora energije itd..

TVVSS rezervoari su urađeni od čeličnog lima С235ЈР ЕН10025 koji je sastavljen zavarivanjem, upotrebom automatskih sistema uz odgovarajuću kontrolu proizvodnje. Dva fiksna izmenjivača toplote urađeni su od spiralnih čeličnih cevi С235ЈР ЕН10025 koje su zavarene u rezervoaru. Kazan i izmenjivači su iznutra zaštićeni antikorozivnom zaštitom od stakloemajla koji je pečen na 860 ºC prema standardu DIN 4753.3 i kao takav pogodan je za upotrebu za PTV u skladu sa standardom 76/893/EC.

TVXSS rezervoari su urađeni od nerđajućeg čelika AISI 316 Ti koji je sastavljen zavarivanjem, upotrebom automatskih sistema uz odgovarajuću kontrolu proizvodnje. Dva fiksna izmenjivača toplote urađeni su od spiralnih cevi od nerđajućeg čelika AISI 316 L koje su zavarene u rezervoaru. Nakon procesa zavarivanja vrši se ispiranje kiselinom i pasivizacija kako bi nerđajućem čeliku bila vraćena prvobitna svojstva. Nakon takve obrade rezervoar je spreman za upotrebu za PTV.

Svi rezervoari imaju na sebi revizioni otvor za čišćenje rezervoara.

TVVSS model ima ugrađenu izmenjivu magnezijumsku anodu, model TVXSS nema ugrađenu magnezijumsku anodu.

Na modelima rezervoara 150-500 litara izolacija je urađena od čvrstog poliuretana, na ostalim modelima 800-2000 litara izolacija je urađena od fleksibilnog poliuretana sa oblogom od PVC-a koja se zatvara pomoću patent zatvarača i gornjeg termo poklopca.

Proizvod je u skladu sa standardom 97/23/EC.

Dodaj na listu