0
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
EB316032 Ventil 3-kraki termostatski 5/4"VTC512 Esbe kom 7.308,00
EB316040 Ventil 3-kraki termostatski 6/4"VTC512 Esbe kom 7.487,00
EB316140 Ventil 3-kraki termostatski 6/4"VTC531 Esbe kom 17.826,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

ESBE VTC 512 je 3-putni termički ventil sa priključcima
sa vanjskim navojem.
ESBE VTC 531 je 3-kraki termostatski ventil sa 3 zaporna
ventila sa unutrašnjim navojem, priključkom za pumpu, 3
termometra i izolacijom.
Ugrađuju se u sisteme grejanja sa kotlovima na čvrsta
goriva uz akumulacione rezervoare.
Održavanje temperature u kotlu min. 60°C čime štiti
kotao od kondenzacije.
Ugrađeni  termostat  počinje  propuštati  vodu  iz
povratnog voda instalacije kad kotao postigne temp.
60°C.
Kod temperature  u kotlu ispod  60°C cirkulaciona
pumpa vraća vodu iz polaza u povrat preko kratkog
spoja kroz ventil VTC.
Cirkulaciona pumpa mora se odabrati prema veličini
kotla.

Srodni proizvodi

Dodaj na listu