0
[ 21 01 2021 ]

COFFEE WITH CALEFFI - Drugi serijal vebinara

Caleffi organizuje drugi serijal vebinara kojima se možete pridružiti i naučiti nešto novo o našim proizvodima, ali i o
načinu dimenzionisanja, izboru opreme za vaše toplotne podstanice, izboru različitih sistema grejanja i potrebnoj opremi za iste. 
Takođe, možete učestvovati u diskusiji na datu temu, postavljati pitanja i davati predloge.

Počev od srede 27.01.2021. i svake naredne od 11:00h možete se pridružiti vebinarima.

  • Vebinari vam nude sledeće:
  • Mogućnost da iz udobnosti svog doma ili kancelarije prisustvujete edukaciji,
  • Mogućnost da dobijete odgovore na pitanja iz oblasti koje se obrađuju i
  • Aktivno učestvovanje u diskusiji sa predavačem.
  • Vreme koje biste inače proveli u saobraćajnoj gužvi, na putu do mesta održavanja
  • seminara sada možete iskoristiti za pravu edukaciju.
  • Prijavu za vebinar možete izvršiti preko obrazca za prijavu.

Planirane teme i raspored održavanja je sledeći:

DIRTMAG + CLEANER

Sreda 27.01.2021. 11:00h - 12:00h

Ova tema je posvećena važnosti upotrebe filtera u cirkulacionom sistemu.
Proizvodni program Caleffi odvajača nečistoća.
Takođe, ova tema obuhvata pravilno pokretanje i održavanje cirkulacionog sistema
primenom sredstva za ispiranje i čišćenje.

Evolucija radijatorskih ventila

Sreda 03.02.2021. 11:00h - 12:00h

Tema posvećena evoluciji radijatorskih ventila: od tradicionalnih termostatskih radijatorskih ventila,
preko termostatskih radijatorskih ventila sa predregulacijom do dinamičkih ventila.
Primena dinamičkih ventila i puštanje sitema u rad, dimenzionisanje pumpe i provera ispravnosti rada ventila.
Pregled proizvodnog programa vezanih za ostale vrste radijatorskih ventila poput, uronskih i usponskih ventila, H-ventila i ostalih.

CALEFFI CODE - Wi-Fi regulacija radijatorskog sistema grejanja

Sreda 10.02.2021. 11:00h - 12:00h

Pored dobro isprojektovanog i izvedenog sistema radijatorskog grejanja, bitna stavka  u toku eksploatacije je i regulacija. 
Caleffi je izbacio novu seriju sistema upravljanja radijatorskog grejanja Caleffi Code i ova tema je posvećena objašnjavanju
načina funkcionisanja sistema i mera ušteda koje se ostvaruju primenom ovog sistema.

FLOWMATIC ventil nezavisan od pritiska za dinamičko balansiranje (PICV) 

Sreda 17.02.2021. 11:00h - 12:00h

Primena uredjaja za dinamičko balansiranje, njihova primena u instalacijama i efekat postizanja boljih uslova
ugodnosti u svakom delu grejnog objekta. Prednosti korišćenja seta za HVAC instalacije i način regulisanja. 
 

Zonski ventili 

Sreda 24.02.2021. 11:00h - 12:00h 

Podela zonskih ventila prema unutrašnjem zapornom elementu. Primena zonskih ventila.
Način regulisanja i dimenzionisanje ventila.  

Reduciri pritiska i mešni ventili 

Sreda 03.03.2021. 11:00h - 12:00h
Nestabilan pritisak u sistemu i njegov uticaj na elemente sanitarnog kruga, rešavanje problema
primenom reducira pritiska. Asortiman Caleffi proizvodnog programa. Primena termostatskog mešnog
ventila sa asortimanom proizvoda ove vrste.  

Recirkulacioni sistem sanitarne vode i Legiomix - termička dezinfekcija 

Sreda 10.03.20201. 11:00h - 12:00h
Prednosti recirkulacionog sistema sanitarne vode, uređaji za balanisranje sanitarnog kruga.
Bakterija Legionela - opasnost po ljudsko zdravlje, termička dezifenkcija primenom hibridnog mešnog ventila - Legiomix.  

Hidraulički separatori i termičke distribucione jedinice  

Sreda 17.03.20201. 11:00h - 12:00h

Primena hidrauličkih odvajača, princip rada kao i asortiman proizvodnog programa. Višenamenski odvajač.
Primena termičkih distribucionih jedinica, predmontirani set.  

Sistemi podnog grejanja

Sreda 24.03.2021. 11:00h - 12:00h

Oprema za siteme podnog grejanja. Predmontirani razdelni ormari sa fiksnim i modulacionim jedinicama.
Predstavljanje raznih rešenja za jednostavnije dimenzionisanje kao i izvođenja sistema.

« Prethodna strana