0
[ 24 04 2020 ]

Caleffi i Grundfos online edukacije


 

 CALEFFI PREZENTACIJE: 

· EVOLUCIJA RADIJATORSKIH VENTILA 29.04.2020. - Tema posvećen evoluciji radijatorskih ventila: od tradicionalnih termostatskih radijatorskih ventila, preko termostatskih radijatorskih ventila sa predregulacijom do dinamičkih ventila. Primena dinamičkih ventila i puštanje sitema u rad, dimenzionisanje pumpe i provera ispravnosti rada ventila.

· FLOWMATIC ventil nezavisan od pritiska za dinamičko balansiranje (PICV) 06.05.2020 - Primena uredjaja za dinamičko balansiranje njihova primena u instalacijama i efekat postizanja boljih uslova ugodnosti u svakom delu grejnog objekta. Prednosti korišćenja seta za HVAC instalacije i način regulisanja.

· ZONSKI VENTILI 13.05.2020. - Podela zonskih ventila prema unutrašnjem zapornom elementu. Primena zonskih ventila. Način regulisanja i dimenzionisanje ventila.

· REDUCIRI PRITISKA I MEŠNI VENTILI 20.05.2020. - Nestabilan pritisak u sistemu i njegov uticaj na elemente sanitarnog kruga, rešavanje problema primenom reducira pritiska. Asortiman Caleffi proizvodnog programa. Primena termostatskog mešnog ventila sa asortimanom proizvoda ove vrste.

· Recirkulacioni sistem sanitarne vode i Legiomix - termička dezinfekcija 27.05.2020. - Prednosti recirkulacionog sistema sanitarne vode, uredjaji za balanisranje sanitarnog kruga.Bakterija Legionela - opasnost po ljudsko zdravlje, termička dezifenkcija primenom hibridnog mešnog ventila - Legiomix.

· Hidraulički separatori i termičke distribucione jedinice 03.06.2020. - Primena hidrauličkih odvajača, princip rada kao i asortiman proizvodnog programa. Višenamenski odvajač. Primena termičkih distribucionih jedinica, predmontirani set.

Link za praćenje edukacija je: https://meet.google.com/arb-xzpu-wyo 

Prezentacije će se održavati od 11-12h u gore pomenutim terminima.


 

 GRUNDFOS PREZENTACIJE: 

Grundfos je organizovao niz interaktivnih webinara kroz koje će Vas voditi stručnjaci i dati Vam detaljan uvid u Grundfos proizvode i aplikacije u kojima se oni koriste. Ukoliko želite da unapredite svoja znanja, pratite link u nastavku. Pronaći ćete spisak tema, vreme održavanja edukacije, kao i mogućnost registracije na webinar koji Vas interesuje.

https://rs.grundfos.com/training-events-new/webinari.html


 

« Prethodna strana